My War (2016)

Download My War (2016) Full Movie

My War is a 2016 Chinese historical war drama film directed by Oxide Pang and starring Liu Ye, Wang Luodan, Huang Zhizhong, Tony Yang, Ye Qing and Wang Longhua. It was released in China by China Film Group Corporation in 3D, IMAX 3D and China Film Giant Screen
Download My War (2016) Full Movie

Download My War (2016) Full Movie

Download My War (2016) Full Movie

Chinese 我的战争
Directed by Oxide Pang
Starring Liu Ye,Wang Luodan,Huang Zhizhong,Tony Yang,Ye Qing,Wang Longhua
Production companies:China Film Group Corporation,Beijing Yongxu Liangchen Media,Bei Jing Ge Hua Wei Xian Dian Shi Wang Lao Gu Bin,China Movie Channel SARFT,Khorgas Qianyi Zhicheng Media
Jiangsu Zhongnan Film,Beijing Bofang Media

Download My War (2016) Full Movie